Aankoop mondmaskers voor inwoners Vleteren!

  • 27 april 2020

De Nationale Veiligheidsraad geeft aan dat het dragen van mondmaskers een belangrijke rol zal spelen bij de versoepeling van de coronamaatregelen. Vanaf 4 mei wordt dit verplicht in het openbaar vervoer, maar algemeen ook aanbevolen in de openbare ruimte. De gemeente Vleteren neemt hierin ook haar verantwoordelijkheid op en voorziet voor iedere Vleternaar, bovenop het aanbod van de federale overheid, een gratis mondmasker. Het gaat om stoffen, herbruikbare exemplaren, met twee lagen, waarin ook een filter past.

De beslissing tot gezamenlijke aankoop van mondmaskers gebeurde vrijdagmorgen samen met meerdere Westhoekgemeenten, alsook enkele gemeenten van buiten de Westhoek. In totaal worden zo bijna 262 000 mondmaskers aangekocht voor 17 gemeentes, die hiervoor kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de provincie. Het JYZ gaf een positief advies omtrent de kwaliteit, en de maskers zijn conform de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid. Vooraleer een bestelling echter mogelijk was, dienden de technische richtlijnen afgewacht te worden, gecommuniceerd door de Nationale Veiligheidsraad. De bestelling werd definitief bevestigd, levering voorzien omstreeks 20 mei. De bedeling van deze mondmaskers wordt momenteel verder uitgewerkt.

Voor iedere Vleternaar werd dus een wasbaar en herbruikbaar mondmasker besteld bij een Belgisch bedrijf. Het gaat om tweelagige maskers waarbij tussen de twee lagen ook nog een filter kan gestoken worden. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is een apart formaat voorzien. De mondmaskers zullen gratis ter beschikking gesteld worden aan alle Vleternaars, alsook beschikbaar zijn voor het gemeentepersoneel. Vanuit de federale overheid worden 2 filters voorzien om in deze mondmaskers te plaatsen.

Zowel de filters als de mondmaskers zullen vanuit de gemeente aan huis geleverd worden van zodra beschikbaar.

Zelf aan de slag

​Nog geen mondmasker, maar wel aanleg voor het naaien of een krak met de naaimachine? Surf dan naar www.maakjemondmasker.be voor alle tips en tricks omtrent het vervaardigen van een eigen, herbruikbaar mondmasker. De filterstukjes die verdeeld zullen worden door de federale overheid, kunnen ook in deze mondmaskers geplaatst worden zodat dit mondmasker tevens aan alle vereisten voldoet.