Afvalwater

Als burger sta je er misschien niet bij stil maar het afvalwater dat je loost moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in onze oppervlaktewateren. Voor deze behandeling zijn er grofweg 2 opties:

  • ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de gemeente/rioolbeheerder of het gewest in voor verdere zuivering
  • ofwel bent u verplicht dit zelf te doen.

Welke situatie van toepassing is, hangt af van de zone waarin u woont.

Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone jouw woning gelegen is en werd opgesteld in samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Per zuiveringszone bent u dan als burger, als gemeente of als rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen.

Link naar zoneringsplan Vleteren: http://geoloket.vmm.be/zonering/

 

Dienst Omgeving
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak