Bestrijding en voorkoming leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten

  • 13 september 2021

De inventaris geregistreerde onroerende goederen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Vleteren lig ter inzage van de bevolking, dit vanaf heden 13 september 2021 gedurende 10 kalenderdagen, elke dag van 09.00 tot 12.30 uur.

Lees meer