Coronavirus: relevante bepalingen lokale economie

Coronavirus: handelszaken die getroffen worden door de maatregelen

De evolutie van de verspreiding van het coronavirus wordt dagelijks geëvalueerd. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad (NVR) op dinsdag 17 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. De vergadering van de NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessment Group en de Risk Management Group.

Er is beslist om de maatregelen die in voege waren sinds 14 maart te versterken met aanvullende verregaande maatregelen om de social distancing te verzekeren  en de verspreiding van de epidemie van het coronavirus tegen te gaan. De nieuwe maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied vanaf woensdag 18 maart 2020 om 12 uur tot en met 19 april 2020. De evolutie van de situatie wordt dagelijks beoordeeld.

Tot op het moment dat de nieuwe maatregelen in voege treden blijven de onderstaande bepalen geldig. Wij actualiseren de informatie van zodra de praktische modaliteiten verbonden aan deze nieuwe maatregelen bekend zijn.

Verbodsmaatregelen geldig tot 19 april 2020

Alle recreatieve activiteiten (sport, cultuur, sociale activiteiten, feesten, folklore enz.), zowel publiek als privé, worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

Administratieve dienstverlening mag worden voortgezet (huwelijk, officiële aktes, etc.). Grote samenkomsten in de lokalen moeten wel vermeden worden.

Wat betreft de handelszaken en diensten:

 • Cafés, clubs en restaurants moeten sluiten tijdens de week en in het weekend. Dat verbod geldt evenzeer voor de terrassen van die etablissementen. Enkel afhaalgerechten of leveringen aan huis zijn nog toegestaan, maar lange wachtrijen moeten worden vermeden;
 • Bedrijfsrestaurants zijn ook gesloten tijdens de week en in het weekend;
 • Discotheken, feestzalen, casino’s, gokkantoren en andere recreatieve zaken moeten worden gesloten tijdens de week en in het weekend;
 • Hotels, vakantiewoningen, campings, vakantiecentra, pensions, B&B … blijven geopend zonder toegang tot een bar, restaurant, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes. De keukens kunnen wel nog roomservice aanbieden;
 • Werkvergaderingen in vergaderzalen van een hotel mogen plaatsvinden maar worden sterk afgeraden;
 • Afhaalrestaurants, bedrijven die aan huis leveren (Deliveroo, Uber Eats enz.), drive-ins, broodjeszaken, snacks en frietkoten blijven toegelaten. Uitbaters moeten de hygiënische maatregelen respecteren en erop letten dat er geen lange wachtrijen ontstaan;
 • Handelszaken die zitplaatsen aanbieden waar gegeten en gedronken kan worden moeten gesloten worden. Dat zijn bijvoorbeeld theehuizen, terrassen en binnenruimtes van frituren en meer algemeen elke plaats waar klanten zich kunnen zetten om te eten;
 • Winkels waarvan de verkoop van voeding de hoofdactiviteit is (meer dan 50 % van de totale oppervlakte van de winkel) mogen open blijven tijdens de week en in het weekend. Voor de verkoop van dierenvoeding gelden dezelfde regels.
 • Alle winkels die zowel levensmiddelen als niet-levensmiddelen verkopen moeten de toegang tot hun rayons met niet-levensmiddelen verhinderen tijdens het weekend.
 • Commerciële centra blijven open in de week. Enkel de winkels met levensmiddelen mogen in het weekend nog open zijn.
 • Over het algemeen kunnen winkels van de detailhandel tijdens de week open blijven maar moeten ze sluiten in het weekend. Verkoop op afspraak is eveneens verboden in het weekend!
 • Kapperszaken moeten volledig sluiten, dit vanaf 25 maart 2020
 •  De schoonheidsinstituten en wellnesscentra zijn gesloten in het weekend. Tijdens de week mogen ze enkel klanten bedienen op afspraak;
 • Handel op lokale markten blijft toegelaten in de week als er voldoende afstand voorzien wordt tussen de personen (minimum 1,5 meter). In het weekend zijn enkel de kraampjes die voedsel verkopen toegestaan, eveneens op voorwaarde dat er voldoende  afstand is tussen de aanwezigen. Indien social distancing niet gegarandeerd is, zal de burgemeester de markt verbieden;
 • Apotheken, winkels met medische producten en verzorgingsproducten en bandagisten blijven gewoon open, ook in het weekend;
 • Drogisterijen moeten gesloten zijn in het weekend;
 • Bankloketten zijn geopend tijdens de weekdagen. Tijdens het weekend blijven enkel de automaten en zelfbankieren toegankelijk;
 • Theaters, operagebouwen, filmzalen, culturele centra, pretparken, binnenspeeltuinen, recreatieve centra en dierenparken zijn gesloten. Bibliotheken kunnen een takeawayservice organiseren (maar geen lees- of computerzalen) en moeten gesloten zijn in het weekend;
 • Sporthallen, fitnesszalen (inclusief personal trainers) en zwembaden zijn gesloten. In hotels en vakantieparken is de toegang tot dergelijke ruimtes eveneens verboden;
 • Activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, sportwedstrijden, sportieve en recreatieve kampen en speelpleinen, en alle andere groepsactiviteiten (groepsfietstochten, groepswandelingen ...) zijn verboden. Het verhuur van gocarts (voor één of meerdere personen), paardrijlessen (ook privélessen) en alle brandingssporten (surfen …) zijn evenmin toegelaten.
 • Winkels aan tankstations en nachtwinkels mogen in de week en in het weekend open blijven maar het is verboden ter plaatse te eten;
 • Wassalons mogen in de week open zijn en moeten in het weekend gesloten blijven, inclusief de zaken zonder personeel ter plaatse;
 • Krantenwinkels en loketten en afhaalpunten van de post moeten in het weekend gesloten zijn;
 • Carwashes zijn gesloten in het weekend;
 • Pechverhelpers mogen zowel in de week als in het weekend blijven opereren;
 • Dierenasielen blijven open in de week en het weekend;
 • Containerparken (recyclageparken) kunnen blijven werken volgens hun normale openingsuren.
 • De transportsector is niet getroffen door de verbodsmaatregelen. Taxidiensten en alternatieve taxidiensten blijven in gebruik, mits een beperking van het aantal passagiers en verhoogde hygiënemaatregelen.
 • Nieuwe cruises georganiseerd met boten of schepen die varen onder de Belgische vlag, zijn verboden.
 • De luchthavens blijven toegankelijk. Er is gevraagd om de nodige maatregelen te nemen voor de loketten om de nodige afstand tussen de personen in de rij te verzekeren.

Het openbaar vervoer blijft zoals gebruikelijk rijden maar er wordt gevraagd om enkel noodzakelijke verplaatsingen te maken. De loketten van het openbaar vervoer kunnen open blijven tijdens de week en in het weekend.

Voor alle andere economische activiteiten die niet over de detailhandel gaan worden individuele contacten (one-to-one) aangemoedigd. De duur ervan moet tot een minimum worden beperkt. Bijeenkomsten van personen zijn te vermijden (expositieruimtes en dergelijke)

Over het algemeen kan het werk in ondernemingen voortgezet worden maar in de mate van het mogelijke moet telewerk worden toegestaan en versterkt waar mogelijk. Door flexibelere werktijden toe te laten wordt vermeden dat het openbaar tijdens de spitsuren overbelast wordt.

Ondanks alle zorg die wij aan de informatie op onze website besteden, zijn wij ons ervan bewust dat de bovenstaande opsomming niet alle mogelijke gevallen dekt. Voor meer uitleg over de draagwijdte van de verbodsbepalingen die de overheid al nam of in de toekomst zal nemen, kunt u de FAQ’s van de centrale website over het coronavirus raadplegen: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Het is mogelijk dat regionale of lokale autoriteiten strengere preventieve maatregelen hebben genomen. Die specifieke maatregelen hebben voorrang op de bovengenoemde algemene maatregelen.

De politie zal toezien op de naleving van de verbodsbepalingen en kan zo nodig sancties treffen, overeenkomstig de sancties die zijn voorzien in de artikelen 182 en 187 van de Wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.


Overzicht relevante bepalingen lokale economie per sector (VVSG)
docx bestandCorona overzicht regels per sector update 21 maart 2020 (197 kB)

docx bestandCorona overzicht regels per sector update 6 april (204 kB)

 

Nieuws in verband met de maatregelen en hinderpremie

 1. NIEUW  eenmalige compensatiepremie voor ondernemers met zwaar omzetverlies

Deze compensatiepremie werd vanmiddag (1 april) aangekondigd. Zie infopagina Vlaio

Voor wie?

Ondernemingen die niet verplicht moe(s)ten sluiten ten gevolge van de federale coronamaatregelen, maar die wel een groot omzetverlies lijden.

Voorbeelden: evenementensector, freelancers, (para)medische beroepen (kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen, logopedisten, …), dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels, schilders, loodgieters, …

Wat?

De eenmalige compensatiepremie bedraagt 3.000€. (1.500€ voor zelfstandigen in bijberoep met beperkt inkomen)

Voorwaarden

De concrete voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze compensatiepremie vind je op infopagina Vlaio

Hoe?

Het is nog niet mogelijk om aanvragen in te dienen. Dit zal binnenkort kunnen via een online toepassing van VLAIO. De praktische modaliteiten moeten nog verder uitgewerkt worden.

 1. Termijn aanvraag corona hinderpremie:  deze termijn is verlengd, waardoor aanvraag online kan ingediend worden tot en met 19 mei 2020 (ipv 5 mei)

 

 1. Overig nieuws m.b.t. de coronasteunmaatregelen

 

 

Laatst bijgewerkt

2 april 2020