De Meestersmolen

Deze houten windmolen, rond 1760 gebouwd in Gijverinkhove en sinds 1943 beschermd als monument, was operationeel tot 1954. René De Meester, burgemeester van Oostvleteren, kocht de staakmolen in 1963 en schonk die in 1968 aan de gemeente Oostvleteren. Pas in 1973 werd de vervallen molen ontmanteld, gerestaureerd en heropgebouwd in Oostvleteren naast het huidige ontmoetingscentrum ‘De Sceure’. De gesloten voet, zoals in Gijverinkhove, werd niet herbouwd. De molen is opnieuw maalklaar en kan bezocht worden onder deskundige uitleg van molenaars José Marchand en Benny Pauwels.

Openingsuren: na afspraak met de molenaars José Marchand (T 057 40 07 73 – G 0477 49 21 06) of Benny Pauwels (G 0476 50 74 97).