Mantelzorgpremie

Elke mantelzorger kan 15 € per maand (jaarlijks wordt eenmalig maximaal 180 € uitbetaald) bekomen van het OCMW als hij zorgt voor iemand die maandelijks 130 € krijgt van de Vlaamse Zorgverzekering. Bewijs hiervan voor te leggen aan de sociale dienst van het OCMW bij Angelique Engelrelst.

Gemeentebestuur Vleteren
Kasteelstraat 39
8640 Vleteren
België
057 40 00 99
057 40 13 66
09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
09:00 - 12:30
10:00 - 12:00
5 en 19 september
10:00 - 12:00
10 en 24 oktober
10:00 - 12:00
14 en 28 november
10:00 - 12:00
5 en 19 december
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Warning 15 augustus gesloten