Adoptie

Beschrijving

In België bestaan er twee soorten adopties:

De gewone adoptie

Bij gewone adoptie blijft de band met de oorspronkelijke ouders bestaan. Er is enkel een band tussen het kind en de adoptant(en).

De volle adoptie

Bij volle adoptie wordt de band met de oorspronkelijke familie opgeheven. De volle adoptie verleent aan het kind en aan zijn afstammelingen hetzelfde statuut en dezelfde rechten en verplichtingen als zij zouden hebben indien het kind geboren was uit de adoptant(en).

De dienst Burgerzaken zal na goedkeuring van de rechtbank het vonnis overschrijven en alle akten aanpassen.

Informatie

Voor meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure in België en in het buitenland moet je zich voor de Vlaamse Gemeenschap wenden tot Kind en Gezin.

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel. 02 533 14 76
Fax  02 534 13 82
Website www.kindengezin.be

Dienst Burgerzaken
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
057 40 93 26
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:30
Enkel via afspraak