Huwelijk in het buitenland

Als je huwt in het buitenland, kunnen we dit huwelijk pas geldig beschouwen in België indien je aan de voorgeschreven vereisten voldaan hebt van de geldende Belgische wetgeving. De huwelijksakte die opgemaakt werd door de plaatselijke overheden in het buitenland kan bij terugkeer in België worden overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van je eerste woonplaats.

Procedure

De overschrijving kan na goedkeuring van de ambtenaar gebeuren op voorlegging van een voor eensluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte met eventuele legalisatie en een beëdigde vertaling naar het Nederlands.

Deze overschrijving is niet verplicht, maar door deze overschrijving kan je voortaan eenvoudig een uittreksel van de huwelijksakte bekomen in de gemeente van overschrijving en moet je deze niet langer in het buitenland aanvragen. Bovendien kan je deze als je niet beschikt over een trouwboekje deze aanvragen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van overschrijving.

Wij raden aan om vooraf contact op te nemen met onze dienst vreemdelingenzaken.

Dienst Burgerzaken
Kasteelstraat 39
8640 Vleteren
België
057 40 93 26
09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Tweewekelijks op zaterdagvoormiddag open
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Warning 15 augustus gesloten