Attest of akte van erfopvolging

Bij een overlijden worden de bankrekeningen of kluis van de overledene geblokkeerd wanneer niet duidelijk is wie de rechtsopvolgers zijn. De deblokkering ervan kan enkel door een wettelijke erfgenaam gebeuren met een attest of akte van erfopvolging.
Je plaatselijke registratiekantoor (externe link) van de FOD Financiën kan een attest van erfopvolging afleveren en je notaris een akte van erfopvolging.
Een akte van bekendheid en een erfrechtverklaring bestaan niet meer.

In de volgende gevallen kan FOD Financiën geen attest van erfopvolging afleveren en is het wettelijk verplicht om een akte van erfopvolging te laten opmaken door een notaris:

  • De overledene was gehuwd met een huwelijkscontract.
  • De overledene heeft een akte ‘schenking tussen echtgenoten’ laten opmaken bij een notaris.
  • De overledene heeft een eigenhandig of een notarieel testament nagelaten.
  • De overledene heeft ‘handelingsonbekwame’ erfgenamen zoals bijvoorbeeld minderjarigen.

Contactgegevens plaatselijk registratie kantoor

Registratiekantoor Veurne
Peter Benoitlaan 4 – 8630 Veurne
Tel. 025744 150
E-mail  rzsj.registratie.veurne@minfin.fed.be
Open iedere werkdag van 8 uur tot 12 uur

Meer info

FOD Financiën: Plaatselijke registratiekantoor

Dienst Burgerzaken
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
057 40 93 26
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:30
Enkel via afspraak