Internationaal rijbewijs

Wanneer je naar een land reist dat het Europese rijbewijs niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs nodig. Het internationaal rijbewijs wordt uitgereikt door de dienst Burgerzaken van de gemeente van je woonplaats.

Voorwaarden

In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België. Als Belg moet je dus op verzoek steeds je Belgisch rijbewijs tonen.

Wie kan een internationaal rijbewijs aanvragen?

  • Personen die ingeschreven zijn in het Bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister in Vleteren.
  • houder zijn van één van ofwel een geldige identiteitskaart voor Belg of vreemdeling, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, verblijfskaart van onderdaan van een EEG-lidstaat, attest van immatriculatie, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart.
  • houder zijn van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs.

Procedure

Je kan het internationaal rijbewijs aanvragen bij de dienst Burgerzaken van je gemeente.

Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de uitreikingsdatum. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

Als je internationaal rijbewijs afloopt, als je het verliest of als het beschadigd of gestolen wordt, moet je een nieuw exemplaar aanvragen bij de dienst Burgerzaken in de gemeente. Daarbij geef je je verlopen internationaal rijbewijs af of in geval van diefstal geef je je een verklaring van diefstal door de Belgische politie af.

Bedrag

Een internationaal rijbewijs kost € 20.

Uitzonderingen

Buitenlands ambassadepersoneel moet zich met de diplomatieke identiteitskaart wenden tot de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken om het internationaal rijbewijs te verkrijgen.

Nodig

  • Identiteitskaart of geldige verblijfskaart.
  • Recente pasfoto.
  • Geldig Belgisch of Europees rijbewijs.
  • Het vorige internationaal rijbewijs of een attest van de verklaring van diefstal of verlies bij de federale of lokale politie in geval van vernieuwing

Wet- en regelgeving

Dienst Burgerzaken
Kasteelstraat 39
8640 Vleteren
België
057 40 93 26
09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Tweewekelijks op zaterdagvoormiddag open
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Warning 15 augustus gesloten