Voorlopig rijbewijs model 18 (zonder begeleider – cat. B – auto)

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Met een voorlopig rijbewijs model 18 kan je zonder begeleider je scholing voltooien om een rijbewijs voor een auto (categorie B) te behalen. Je mag je laten begeleiden door maximaal 2 passagiers die sinds ten minste 8 jaar een rijbewijs met categorie B bezitten en in de laatste 3 jaar niet vervallen verklaard zijn geweest. Met dit voorlopig rijbewijs mag je niet rijden van 22u tot 6u op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van feestdagen en feestdagen.

Ten vroegste 3 maanden na afgiftedatum van je voorlopig rijbewijs kan je je praktijkexamen afleggen. Het voorlopig rijbewijs model 18 is 18 maand geldig.

Dit voorlopig rijbewijs kan je niet vernieuwen of verlengen. Je kan wel je voorlopig rijbewijs model 18 omwisselen voor een voorlopig rijbewijs model 36 (met begeleider).

Voorwaarden

  • Je moet minimum 18 jaar oud zijn.
  • Niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor het theoretisch examen.
  • Minstens 20u praktische lessen in een erkende rijschool gevolgd hebben en hiervoor een bekwaamheidsattest van de rijschool ontvangen hebben.

Procedure

Je vraagt het voorlopig rijbewijs aan bij de dienst Burgerzaken in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost € 24.

Uitzonderingen

Indien je in bezit bent van een vervallen voorlopig rijbewijs of een voorlopig rijbewijs waarvan de geldigheidsduur binnenkort vervalt van de categorie B, hou er rekening mee dat je pas een nieuw voorlopig rijbewijs B kan bekomen drie jaar na het verstrijken van je huidig voorlopig rijbewijs B indien de geldigheidsduur is verstreken.

Dit betekent dat na het vervallen van je voorlopig rijbewijs je twee mogelijkheden hebt:

  • ofwel 6 uren praktijklessen volgen (na de vervaldag van het voorlopig rijbewijs), slagen voor een nieuw theoretisch examen en praktijkexamen afleggen met de rijschool.
  • ofwel 3 jaar wachten en een nieuw voorlopig rijbewijs vragen, nadat je slaagt voor een theoretisch examen.

Nodig

  • Identiteitskaart
  • Eventueel een recente pasfoto indien je een andere foto wenst dan deze op je identiteitskaart.
  • Het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum met datumstempel van het geslaagde theoretisch examen dat niet ouder is dan 3 jaar
  • Het bekwaamheidsattest, afgeleverd door een erkende rijschool

Wet- en regelgeving

Dienst Burgerzaken
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
057 40 93 26
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:30
Enkel via afspraak