Voorlopig rijbewijs model 36 (met begeleider – cat. B – auto)

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Met dit voorlopig rijbewijs moet je met een begeleider je scholing voltooien om een rijbewijs voor een auto (categorie B) te behalen. Je kan je laten begeleiden door maximum 2 personen naar keuze.

De begeleider dient in het bezit te zijn van een begeleidersattest.

De verplichte begeleider moet minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs met een geldige categorie B bezitten. Bovendien mag deze persoon de laatste 3 jaar niet vervallen zijn geweest van het recht tot sturen en moet hij voldaan hebben aan eventuele herstelexamens. De gegevens van de begeleider moet je vermelden op het aanvraagformulier en de begeleider moet dit formulier ook ondertekenen. Je moet minstens één begeleider kiezen en maximaal twee. 

Met dit voorlopig rijbewijs mag je niet rijden van 22u tot 6u op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en wettelijke feestdagen.

Ten vroegste 3 maanden na afgiftedatum van je voorlopig rijbewijs kan je je praktijkexamen afleggen. Het voorlopig rijbewijs model 36 is 36 maand geldig.

Dit voorlopig rijbewijs kan je niet vernieuwen of verlengen. Je kan wel je voorlopig rijbewijs model 36 omwisselen naar een voorlopig rijbewijs model 18 (met begeleider).

Voorwaarden

  • Je moet minimum 17 jaar oud zijn.
  • Niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor het theoretisch examen.

Procedure

Je vraagt het voorlopig rijbewijs aan bij de dienst Burgerzaken in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost € 24.

Uitzonderingen

Indien je in bezit bent van een vervallen voorlopig rijbewijs of een voorlopig rijbewijs waarvan de geldigheidsduur binnenkort vervalt van de categorie B, hou er rekening mee dat je pas een nieuw voorlopig rijbewijs B kan bekomen drie jaar na het verstrijken van je huidig voorlopig rijbewijs B indien de geldigheidsduur is verstreken.

Dit betekent dat na het vervallen van je voorlopig rijbewijs je twee mogelijkheden hebt:

  • ofwel 6 uren praktijklessen volgen (na de vervaldag van het voorlopig rijbewijs), slagen voor een nieuw theoretisch examen en praktijkexamen afleggen met de rijschool.
  • ofwel 3 jaar wachten en een nieuw voorlopig rijbewijs vragen, nadat je slaagt voor een theoretisch examen.

Nodig

  • Identiteitskaart.
  • Eventueel een recente pasfoto indien je een andere foto wenst dan deze op je identiteitskaart.
  • Het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum met datumstempel van het geslaagde theoretisch examen dat niet ouder is dan 3 jaar.

Wet- en regelgeving

Dienst Burgerzaken
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
057 40 93 26
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:30
Enkel via afspraak