Financiële hulpverlening

Leefloon

Wat
U hebt recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. U hebt bijvoorbeeld op geen enkele andere uitkering recht of u inkomsten zijn  lager dan het leefloon. Dan kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon. U moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Procedure
U vraagt het leefloon aan door langs te komen op de sociale dienst of een schriftelijke aanvraag te doen. Hiervoor moet u alle nodige informatie en bewijsstukken geven: identiteit, het bedrag van uw inkomsten en van die van de mensen waarmee u samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen …
Na een sociaal onderzoek en een huisbezoek krijgt u het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Bedrag
Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand.
Er bestaan drie categorieën: samenwonende, alleenstaande en samenwonend met gezinslast.
Via deze link http://www.mi-is.be/nl/equivalent-leefloon kun je de actuele bedragen vinden

Steun

U kan een tussenkomst vragen aan het OCMW in bepaalde kosten. De aanvragen worden telkens individueel bekeken.
Dit kan zijn als voorschot, dus dat betekent dat u de steun moet terugbetalen.
In sommige gevallen dient u de steun niet terug te betalen. Voorbeelden zijn huurwaarborgen, voorschot op loon of een uitkering, tussenkomst in medische- of energiekosten, lidgeld van het ziekenfonds. Enz.
Het OCMW zal telkens een sociaal onderzoek voeren vooraleer er een beslissing kan worden gemaakt.

OCMW
Woestendorp 12
8640 Vleteren
België
057 46 96 01
057 46 96 05
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00