E-loket

Attest van wettelijke samenwoning met e-id  
Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk met e-id  
Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen met e-id  
Attest van Belgische kiezer met e-id  
Bewijs van nationaliteit met e-id zonder e-id
Bewijs van leven met e-id zonder e-id
Bewijs van nationaliteit met e-id zonder e-id
Bewijs van woonst met e-id zonder e-id
Getuigschrift samenstelling gezin met e-id zonder e-id
Uittreksel geboorteakte met e-id zonder e-id
Uittreksel huwelijksakte met e-id zonder e-id
Uittreksel overlijdensakte met e-id zonder e-id
Uittreksel strafregister met e-id zonder e-id
Uittreksel uit de registers met e-id