Formulier: vragenlijst aanvraag subsidie Covid-19

  • 5 oktober 2020

Bevraging impact COVID-19 op je vereniging


Het coronavirus heeft het verenigingsleven lam gelegd.  We denken aan: het onderbreken van de normale werking, annuleren van de evenementen die geld in het laatje brengen, bijkomende kosten voor de langzame opstart om deze coronaproof te maken, ……

Via een bevraging peilt het gemeentebestuur naar de extra kosten die door Covid-19 bij de culturele, jeugd- en sportverenigingen in Vleteren zijn ontstaan. Op basis van het resultaat zal het lokaal bestuur een subsidie verdelen bovenop de extra 30%. Met in totaal een maximum van 50% van de werkelijke kosten, de aanvragen dienen binnen te zijn tegen eind november, de subsidies per vereniging worden dan bepaald met verdeelsleutel.

docx bestand Vragenlijst aanvraag subsidie covid19 (21952)_.docx (16 kB)