Geen zitdagen indienen Mestbank

  • 13 januari 2021

Een aangifteplichtige kunstmesthandelaar moet jaarlijks een Mestbankaangifte indienen.
VLM Regio West heeft ons bevestigd dat er geen zitdagen zullen doorgaan wegens de coronaproblematiek.

 

Ondervindt u moeilijkheden bij het indienen van uw aangifte?
Neem contact op met de Mestbank in uw provincie:

VLM Regio West: