Heropening recyclagepark Vleteren

  • 3 april 2020

Recyclagepark - terug open vanaf dinsdag 7 april 2020

Het uitgangspunt blijft dat de mensen enkel naar het recyclagepark gaan als dat echt noodzakelijk is!
Er zijn duidelijke veiligheidsmaatregelen van kracht voor mensen die het recyclagepark bezoeken: voldoende afstand (1,5 m), max. 5 bezoekers op hetzelfde moment, 1 parkbezoek/14 dagen, parkbezoek beperkt houden in tijd.

Ook de richtlijnen van de parkwachters en de sorteerregels dienen strikt opgevolgd te worden, indien hierop inbreuken worden vastgesteld kan een schorsing van 3 maanden volgen!
De sorteerregels zijn terug te vinden op de website van IVVO: https://www.ivvo.be/sorteerregels

- textiel- en asbestinzameling is momenteel niet mogelijk
- betalingen zullen enkel elektronisch gebeuren

Indien de aanvoer van afval op de recyclageparken niet meer beheersbaar zijn, dan zien wij ons genoodzaakt om de parken opnieuw te sluiten. We rekenen erop dat mensen enkel gaan als dit echt noodzakelijk is.