Het vast bureau

Nieuw vanaf deze legislatuur (2019-2024) is dat de leden van het college ook de vier leden van het vast bureau van het OCMW zijn. De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau, de schepenen de leden.

Het vast bureau is bevoegd voor het dagelijks bestuur van het OCMW. Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit. Daarnaast kan de OCMW-raad ook bepaalde bevoegdheden delegeren aan dit orgaan.

De vergadering van het vast bureau gaat door aansluitend aan de bijeenkomst van het college van burgemeester en schepenen op donderdagnamiddag.

 

Gemeentebestuur Vleteren
Kasteelstraat 39
8640 Vleteren
België
057 40 00 99
09:00 - 12:30
Enkel toegankelijk na afspraak
09:00 - 12:30
Enkel toegankelijk na afspraak
13:30 - 16:30
Enkel toegankelijk na afspraak
09:00 - 12:30
Enkel toegankelijk na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel toegankelijk na afspraak
09:00 - 12:30
Enkel toegankelijk na afspraak