Inspraak ontwerp Nederlands Nationaal Water Programma 2022-2027

  • 16 april 2021

Het verdrag van Espoo en de Europese richtlijn voorziet naast de bekendmaking, ook de inspraak van  burgers van betrokken gemeenten bij grensoverschrijdende plannen en projecten.

Het Nederlandse Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en de bijlagen daarvan, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee voor de periode 2022-2027, werd door de Nederlandse ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld.

Alle informatie:
https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/

De inspraakperiode loopt van 22 maart 2021 tot en met 21 september 2021.