Kapelletjes en kerken

Kerken

 

KerkenSint-Amatuskerk (Oostvleteren)

De laatgotische hallenkerk uit de 15e eeuw, waarin nog resten van een romaans bedehuis verwerkt waren, werd tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar beschadigd en in 1925 hersteld. In 1977 werd de Sint-Amatuskerk door brand vernield, maar ze werd heropgebouwd met als resultaat een bijzonder geslaagd en origineel samengaan tussen oud en nieuw.

KerkenSint-Martinuskerk (Westvleteren)

De laatgotische hallenkerk met restanten van een romaanse kruiskerk is beschermd erfgoed sinds 1939. De laatste restauratie van de kerk dateert van 1971-1973. Het kunstvol interieur bevat o.a. een laat-renaissancistisch altaar gewijd aan de H. Barbara, een barokke biechtstoel uit 1693 en een 18e-eeuwse preekstoel in bijzonder fraai houtsnijwerk. Verder vind je een calvarie en enkele 17e– en 18e-eeuwse grafstenen met Oud-Vlaamse teksten terug.

KerkenSint-Rictrudiskerk (Woesten)

De 15e-eeuwse hallenkerk met gotische toren uit 1447 werd tijdens de Eerste Wereldoorlog bijna volledig verwoest. In 1921-23 werd de kerk weer opgebouwd naar de oorspronkelijke plannen, ditmaal echter zonder de stompe toren – enkel de vier hoektorentjes werden behouden. Binnen zijn er o.a. het doksaal afkomstig uit het Sint-Sixtusklooster (toen een Birgittijnenklooster) en de eiken preekstoel te bezichtigen.

Kapelletjes

 

KapelletjesEen dertigtal kapelletjes staan verspreid in de drie Vleterse dorpen.
De recentste is de Mariakapel van de Zusters van Maria te Woesten, ingezegend op 18 oktober 1998. De kapelletjesfietsroute brengt je langsheen deze heilige huisjes.

Deze fietsroute is te verkrijgen bij de toeristische dienst.

Dienst Toerisme
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
057 40 93 23
Gesloten
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
Gesloten