KBRP werft aan: Projectcoördinator 18/36

 • 13 januari 2022

VZW Katholieke Basisscholen Regio Poperinge (KBRP) zoekt een halftijdse Projectcoördinator die vanaf 01/02/2022 aan de slag kan voor de duur van 3 jaar.

1. Je opdracht

Je opdracht kadert in het subsidieproject ‘Doorgaande Lijn opvang/onderwijs 0-6 jaar’ vanuit Opgroeien en Vlaanderen. Het Agentschap Opgroeien, het Departement Onderwijs, het Agentschap Onderwijsdiensten (AgoDi) en de ministers Beke en Weyts geven aan 12
pioniers de kans om in praktijk te leren en te onderzoeken hoe we dit kunnen doen. Meer info: https://www.opgroeien.be/doorgaande-lijn

Wat betekent Doorgaande Lijn?

De Doorgaande Lijn staat voor een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 6 jaar. Het huidige ‘split system’ (kinderopvang en onderwijs zijn gescheiden van elkaar) zorgt voor meer overgangsmomenten en dit bemoeilijkt soms het welbevinden en leren van kinderen.

Een Doorgaande Lijn staat voor een praktijk die zorgen, spelen, leren en opvoeden meer integreert. Om dit mogelijk te maken moeten we zowel de pedagogische visie en praktijk als het beleid en de regelgeving meer op elkaar afstemmen.

Het gaat om een lokaal samenwerkingsverband van

 • kinderopvang van baby’s en peuters m.n. vzw Felies
 • buitenschoolse activiteiten die kleuteropvang organiseert m.n. vzw Ferm
 • KBRP en in eerste instantie de campus Vrije Basisschool Klavertje Drie in Oostvleteren

Je ontwikkelt het voorgestelde en ingediende praktijkmodel

 • vanuit een gedeeld inhoudelijk kader om een doorgaande (ontwikkelings)lijn voor kinderen van 0-6 jaar te realiseren, die inzet op een geïntegreerde werking van kinderopvang (baby’s en peuters), kleuteronderwijs en buitenschoolse kinderopvang, 
 • waarbij aandacht is voor de noodzakelijke voorwaarden die een (meer) geïntegreerde werking op het vlak van kinderopvang, kleuteronderwijs en buitenschoolse kleuteropvang mogelijk maakt
 • en de inzichten en ervaringen worden gedeeld in een lerend netwerk onder begeleiding van VBJK (Expertisecentrum Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) en CEGO (Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs KU Leuven). Ook de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek UGent o.l.v. Prof Michel Vandenbroek en een doctoraatsonderzoek focussen zich op dit project Doorgaande Lijn.

2. Takenpakket

In eerste fase:

Werken rond de onderzoeksvragen Doorgaande Lijn:

 • hoe installeren we een wederzijdse beïnvloeding tussen alle organisaties,
 • hoe versterken en bestendingen we de wederkerigheid tussen kind, gezin en voorziening 
 • hoe gaan we om met de mobiliteitsproblematiek in ons ruraal gebied.

In tweede fase:

 • Installeren van en zich engageren in een peuterspeelklas
 • Uitrollen inzichten in de andere KBRP scholen die ook verschillende actoren hebben op de campus

Concreet:

 • Werken aan deze doelstellingen
 • Onderzoeken en vaststellen van tekorten
 • Voorstellen van oplossingen
 • Ontwikkelingskaders, pedagogische kaders en systemen van kwaliteitsbewaking van kinderopvang, BKO en kleuteronderwijs met elkaar vergelijken en voorstellen tot afstemming formuleren
 • Professionele continuïteit creëren tussen de verschillende actoren
 • Meten van de beoogde effecten
 • Contacten leggen met verschillende actoren ook buiten het werkveld
 • Overleggroepen aansturen en coördineren
 • Verslagen maken en opvolgen

3. Je profiel

 • Beschikken over een bachelor diploma: pedagogie, orthopedagogie of onderwijs of gelijkwaardig door ervaring.
 • Een teamplayer zijn, maar tegelijk ook zelfstandig kunnen werken en initiatief nemen.
 • Je opdracht correct en professioneel uitvoeren met de nodige discretie in omgang.
 • Een brede en inclusieve kijk op de ontwikkeling van het jonge kind hebben en het kunnen vertalen van problemen en noden van de verschillende partners.
 • Beschikken over organisatietalent en planmatig kunnen werken.
 • Op de hoogte zijn van of bereid zich in te werken in de regelgeving van de verschillende partners.
 • Kennis hebben van de pedagogische kaders en de kwaliteitssystemen van de verschillende partners.
 • Communicatievaardig zijn t.a.v. kinderen en volwassenen.
 • Beschikken over coachingsvaardigheden.
 • Open minded zijn en creatief kunnen denken.
 • Bereid zijn om jezelf te professionaliseren.
 • Stipt zijn in het naleven van afspraken.

4. Ons aanbod

We bieden je een contract aan van 18/36 als projectcoördinator vanaf 1/02/2022 voor de duur van 3 jaar.

Het ambt wordt bezoldigd volgens de weddeschaal bachelor niveau.

5. De kandidaatstelling

Wie zich kandidaat wil stellen, schrijft een aangetekende brief of stuurt een e-mail uiterlijk tegen dinsdag 25 januari 2022 (datum poststempel geldt als bewijs) naar:

VZW Katholieke Basisscholen Regio Poperinge
t.a.v. An Tillie, Algemeen Directeur
Bruggestraat 14 - lokaal 314
8970 Poperinge

an.tillie@kbrp.be

De sollicitatiebrief dient vergezeld te zijn van een curriculum vitae en een gemotiveerde kandidaatstelling voor dit ambt.

De aanwervingscommissie zal op basis van de sollicitatiebrief van de kandida(a)t(e) oordelen of hij/zij voor een persoonlijk gesprek wordt uitgenodigd.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats eind januari 2022 op de Algemene Diensten van de Scholengemeenschap KBRP, Bruggestraat 14 te Poperinge (vergaderzolder De Kiem).

 

Met bijzondere hoogachting,

An Tillie
Algemeen Directeur
vzw Katholieke Basisscholen Regio Poperinge