Ondernemers: compensatiepremie groot inkomensverlies wegens corona

  • 2 april 2020

Corona-hinderpremie

Ook voor ondernemers die niet verplicht worden om hun zaak te sluiten, maar toch (in)direct zware hinder ondervinden van de coronacrisis, is er een compensatie voorzien. Ondernemers die door de huidige maatregelen hun omzet met minstens 60% zien dalen ten opzichte van vorig jaar zullen ook een compensatie kunnen aanvragen van maximum € 3000.

Denk maar aan (para-)medische beroepen, dierenpensions, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels. Zij kunnen hun geleden verliezen gedeeltelijk compenseren met de éénmalige compensatiepremie van €3000.

  • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen;
  • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78  kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
  • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
  • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
  • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
  • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Wie komt in aanmerking?

O.a. kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Net zoals schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren of landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, en kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De compensatiepremie zal je kunnen aanvragen via een toepassing bij VLAIO, deze toepassing is momenteel in ontwikkeling.
Voor ondernemers die verplicht werden te sluiten is er de hinderpremie.

Een overzicht van alle mogelijke steunmaatregelen kun je hier nalezen.