Op zoek naar de droogste mop!

  • 5 maart 2020

De Watergroep gaat op zoek naar de droogste mop
Win jij voor onze gemeente?

Dag na dag komt er schoon drinkwater uit onze kraan. Het is zo vanzelfsprekend dat we er niet bij stilstaan dat Vlaanderen een waterschaarse regio is: onze watervoorraden zijn beperkt en kwetsbaar in tijden van klimaatverandering. De voorbije zomers duwden ons met de neus op de feiten: lange droogteperiodes leidden tot historisch lage grondwaterpeilen en zetten ons aan om zuinig om te springen met water.

De Watergroep werkt – samen met collega-drinkwaterbedrijven – aan een klimaatrobuuste drinkwatervoorziening. Zo zorgen we ervoor dat waterschaarste niet tot watertekorten leidt. Ook jij kan daarbij helpen!

Hoe? Door droge moppen te delen! Want hoe droger de humor, hoe minder waterverspilling, toch? Met de actie dedroogstemop.be wil De Watergroep zoveel mogelijk mensen bewust maken van de problematiek rond waterschaarste. Drinkwater is een kostbaar goed en onze watervoorraden raken snel op. Het vertellen van droge moppen is alvast één manier om (virtueel) water te besparen.

Surf daarom naar dedroogstemop.be en deel er jouw beste, droge mop. De grappigste
droogstoppels worden op 22 maart, op Wereldwaterdag, beloond met een originele prijs.

Natuurlijk draait deze actie niet enkel om het delen van droge moppen. Uiteindelijk is
waterschaarste niet écht om te lachen. Via dedroogstemop.be geven we met De Watergroep tal van tips om spaarza(a)m(er) om te gaan met drinkwater.

De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. Het levert drinkwater aan 3,2 miljoen klanten in 177 Vlaamse gemeenten. De missie spreekt voor zich: “De Watergroep maakt water op maat. Vandaag, voor de generatie van morgen.”

Surf snel naar dedroogstemop.be, deel jouw grap en ontdek alle tips om water te besparen.

24 uur op 24 heerlijk drinkbaar water uit onze kraan: het is een luxe.
Laat ons dit kostbaar goed niet verspillen.