Persbericht Vleteren 31 juli

  • 31 juli 2020

VLETEREN - 2 besmettingen en toch donderrood gekleurd
 

"De gemeente Vleteren heeft sinds het begin van de coronacrisis bijzonder goed stand gehouden betreffende het aantal besmettingen. In de periode tot na de lockdown in totaal 4 besmettingen (we zaten bij de top van Vlaanderen), na de lockdown geen enkele besmetting meer.

Helaas vorige week 1 besmetting, op 30 juli werd bekend gemaakt dat er 2 besmettingen zijn. Maar door de manier waarop de cijfers en de drempelwaarde wordt uitgedrukt, mocht Vleteren een populatie hebben van 100.000 inwoners, dan zouden we meer dan 50 besmettingen hebben, wat maakt dat Vleteren volgens de statistieken in de op één na hoogste categorie zou zitten!

Maar we hebben helemaal niet meer dan 50 besmettingen, en al helemaal geen 100.000 inwoners, nee wel geteld 3.791 inwoners en 2 besmettingen: 0,05% van de bevolking.

Meten is weten wordt gezegd, maar een herberekening waar niemand de logica van inziet, leidt ertoe dat Vleteren donkerrood kleurt, als enige in de Westhoek en met een trieste “toptien”-plaats in West-Vlaanderen. Met nog steeds zo goed als geen besmettingen, zijn we nu plots van de primus de slechtste leerling van de klas geworden.

De gevolgen laten zich voelen: Vleteren wordt gezien als een broeihaard van besmettingen, toeristen haken af, inwoners beginnen te vrezen voor hun gezondheid, kortom, Vleteren wordt in een compleet verkeerd en negatief daglicht gesteld.
Nefast voor iedereen die iets te maken heeft met Vleteren.

Nochtans doet het gemeenbestuur er, samen met zijn inwoners, alles aan om het virus buiten te houden. Elke Vleternaar heeft de voorbije maanden een enorme discipline aan de dag gelegd om alle regels en maatregelen te respecteren en plichtsbewust toe te passen, in de eigen leef- en werksituatie, in de winkels, in de horeca. Het feit dat we in een rustige open landelijke gemeente wonen, waar elke inwoner gemiddeld over één hectare beschikt, is hierin uiteraard ook een voordeel gebleken.

Maar juist die landelijkheid en klein inwonersaantal, maakt nu dat we er door de toepassing van de statistieken slecht uitkomen. Nog één besmetting bij en dan moeten we, volgens de gehanteerde herberekening van de cijfers, dezelfde draconische maatregelen nemen als Antwerpen.

De werkelijkheid is gelukkig dat Vleteren een gezonde gemeente was en is. En dat we er ook in slagen om verder te leven in Vleteren, met bijzondere aandacht voor de kwetsbaren. Dankzij de kleinschaligheid, lukt het hier om snel te communiceren en te schakelen.

Elke besmetting is er één te veel en we moeten er alles aan doen om dit virus in te dijken. De gemeente Vleteren zal zich blijven inzetten om geen verdere besmettingen te hebben. Zo werd onder mee beslist om tot eind september geen enkel (groot) evenement meer te laten doorgaan, helaas ook niet de kermissen in Oost- en Westvleteren in september. Doodjammer, opnieuw ten koste van het zo belangrijke verenigingsleven, het sociaal contact, maar we nemen onze verantwoordelijkheid in het belang van ieders gezondheid.

Onze hogere overheden mogen zelf dringend eens wat meer verantwoordelijkheidszin en éénduidigheid aan de dag leggen, naar het voorbeeld van onze buurlanden. Met 9 bevoegde ministers zou dit toch moeten lukken."

Stephan Mourisse
Burgemeester