Riolering

Aanleg van nieuwe riolering

De aanleg van nieuwe rioleringen wordt uitbesteed, meestal in combinatie met de aanleg van nieuwe wegen. Voor deze werken wordt een ontwerper aangesteld.  De gemeenteraad beslist telkens over de wijze van gunnen en de werken worden uitgevoerd door geregistreerde aannemers.  De gemeente Vleteren is zelf geen rioolbeheerder.  Het beheer en de ontwikkeling van het rioleringsstelsel zit onder RioP, een samenwerkingsverband tussen De Watergroep en Aquafin.

Voor meer info over de uitbouw van het rioleringsnet in de gemeente kan je terecht bij mevr. Christine Parret, hoofd van de technische dienst (057/409 320)

Huisaansluiting

Verplichting tot aansluiten, al van gehoord?

Loopt er riolering in je straat, maar ben je zelf niet aangesloten op de openbare riolering, dan ben je onwettig afvalwater aan het lozen. Dit water komt zo goed als ongezuiverd in de waterlopen en het grondwater terecht.  Nochtans ben jij als burger verplicht de nodige stappen te zetten zodoende dat de huisaansluiting een feit is.  Met al je vragen over een huisaansluiting kan je terecht bij het hoofd van de Technische dienst, mevr. Christine Parret.

Link naar het Formulier aanvragen huisaansluiting

Keuring private waterafvoer

Vanaf 1 juli 2011 dien je, alvorens aan te sluiten op de openbare riolering (of alvorens aan te sluiten op een IBA of rietveld) je private waterafvoer te laten keuren.

In de praktijk blijkt immers dat de afkoppeling van hemel- en afvalwater op private percelen niet altijd correct wordt uitgevoerd. Een correcte afkoppeling is nochtans noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te verbeteren en om wateroverlast te voorkomen.

De keurder zal nagaan of uw waterafvoer voldoet aan de verplichtingen die opgelegd worden in de stedenbouwkundige vergunning, de Vlarem II-wetgeving en andere relevante voorschriften.

Hierbij de link naar de lijst van keurders http://db1.vlario.be/inspectionProgramPublic?code=KPR

Ook bij RioP kunt u terecht voor de keuring van de private waterafvoer (werken jullie hiermee samen voor keuring???)

Voor meer info kunt u de onderstaande folder downloaden:

Folder keuring private waterafvoer Vlario

Folder keuring private waterafvoer Aquaflanders

Dienst Omgeving
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten