Update: Captatieverbod waterlopen

  • 25 mei 2020

Onze provincie wordt net als de voorbije 3 jaar getroffen door droogte.  

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele ecologisch kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen kritisch laag. Hierdoor zijn er vanaf 21 mei beperkende maatregelen van kracht.

Update donderdag 18 juni 2020. Gedeeltelijke opheffing van het captatieverbod.

Gelet op de verspreide neerslag de voorbije 48u in West-Vlaanderen wordt het captatieverbod gedeeltelijk opgeheven. In het Blankaartbekken is het peil nog steeds kritisch laag en blijft het captatieverbod van kracht. Dit geldt ook voor het relatief kleine stelsel van de Bornebeek en de afgesloten meanders van de Leie en de Schelde.  Het is vanaf 18 juni verboden om water te capteren uit de onbevaarbare waterlopen gelegen in het Blankaartbekken en in het stroomgebied van de Bornebeek. Daarnaast blijft het verboden om water te capteren uit de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde. 

Politiebesluit van de Gouverneur d.d. 18.06.2020.

Het blijft aangewezen om spaarzaam om te gaan met water. Het afdammen van onbevaarbare waterlopen is en blijft overal verboden. In twee situaties blijft beperkt capteren nog toegelaten: voor drinkwater voor het eigen vee op de weide en een beperkte captatie van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

In poldergebied mag er enkel water gecapteerd worden uit de onbevaarbare waterlopen mits een vergunning wordt afgeleverd door het Polderbestuur. Het bestuur van de Westkustpolder heeft beslist om voorlopig enkel nog beperkt captatievergunningen af te leveren uit waterlopen die worden bevloeid vanuit de Bergenvaart uit Frankrijk en vanuit het kanaal Duinkerke-Veurne.

Verdere informatie:
https://www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/waterschaarste