Update coronavirus

 • 11 maart 2020

Informatie over het coronavirus Covid-19
help jezelf en anderen te beschermen

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen.

Aanbevelingen van toepassing vanaf vrijdag 13 maart 24.00 u. tot 3 april
 

Wat de scholen betreft:

 • Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
 • De crèches blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.

Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:

 • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

Wat het openbaar vervoer betreft:

 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot  noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

Wat het werk betreft:

 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt .

Aanbevelingen voor bedrijven

 • Bedrijven worden aangeraden om zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken:
 • Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken.
 • Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie.
 • Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit.
 • Hou afstand op de werkvloer.
 • Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer).
 • Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.

 

Aanbevelingen voor evenementen

De regering adviseert om evenementen die binnen plaatsvinden en waar meer dan 1000 personen aanwezig zijn niet te laten plaatsvinden. 

Volgend besluit werd genomen door gouverneur Carl Decaluwé, met betrekking tot de provincie West-Vlaanderen:

Manifestaties met meer dan 1000 deelnemers die in besloten, gesloten of afgesloten ruimtes plaatsvinden zijn verboden vanaf 12 maart 2020, 0.00 uur t.e.m. 31 maart, 24.00 uur.

Besluit houdend het verbod op evenementen en samenscholingen van meer dan 1000 deelnemers

Behoor je tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …) ?
Vermijd grote evenementen. Je loopt er meer risico om besmet te geraken. 

 

Deze aanbevelingen blijven van toepassing 

Samen tegen het coronavirus
Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen. 
Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt. 

Wat kan je doen ? 
Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 1. Blijf thuis als je ziek bent.  
 2. Was regelmatig je handen met water en zeep. 
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.


Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips: 

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand. 


 Meer informatie 
Heb je nog vragen ?

Surf naar: https://www.info-coronavirus.be/nl/
Op de website van de provincie West-Vlaanderen www.west-vlaanderen.be/crisiswvl vind je antwoorden op specifieke vragen van West-Vlaamse burgers.


Telefonisch:
vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
vragen over economie: 0800 12 033