Vacature: Intergemeentelijk beleidsmedewerker informatieveiligheid / DPO

 • 22 december 2021

Als intergemeentelijk DPO / beleidsmedewerker informatieveiligheid binnen WVI en in een aantal lokale besturen (gemeente en OCMW) ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van het privacy- en informatieveiligheidsbeleid. Je ondersteunt de verantwoordelijke of de verwerker, die er dient op toe te zien en moet kunnen aantonen dat de verwerking aan de voorwaarden voldoet.

Jouw rol binnen het bestuur als aanspreekpunt voor privacyvraagstukken die in het lokaal bestuur spelen, neem je op door ondermeer volgende taken:

 • je zorgt er voor dat de voor de GDPR benodigde taken worden uitgevoerd en dat de maatregelen worden ingebed;
 • je creëert een privacy-bewustzijn in het lokaal bestuur;
 • je bent actief betrokken bij de wijze waarop met gegevens wordt omgegaan;
 • je houdt een register inzake de verwerking van persoonsgegevens bij;
 • je verstrekt voldoende informatie en advies over dit thema aan de verschillende belanghebbenden;
 • je ontwikkelt en beheert een beleid rond informatieveiligheid en je stelt een plan op om die te implementeren en op te volgen;
 • je voert interne controles uit inzake informatieveiligheid, zoals bij de verwerking van persoonsgegevens. Vanuit deze bevindingen initieer je verbeteracties en volg je de status ervan op;
 • je volgt incidenten inzake informatieveiligheid op, je rapporteert hierover en je stelt verbeteracties voor;
 • je stelt een jaarverslag over de informatieveiligheid op;
 • je volgt evoluties inzake wetgeving rond GDPR en informatieveiligheid op. In overleg met de betrokken diensten (IT, personeel, sociale dienst, burgerzaken, gemeenteschool, etc.) bekijk je de mogelijkheden om deze rechten te implementeren.

De plaats van tewerkstelling is zowel de kantoren van WVI als de betrokken West-Vlaamse lokale overheden (DVV Westhoek, Diksmuide, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Vleteren, Zedelgem, Zonnebeke).

De volledige vacature en meer informatie over de aanwervingsprocedure vind je hier:
https://www.wvi.be/nl/Vacatures/intergemeentelijke-beleidsmedewerker-informatieveiligheid-dpo