Vacature: Maatschappelijk werker sociale dienst OCMW Vleteren

 • 5 november 2021

Functieomschrijving

De sociale dienst zorgt dat elke persoon zonder onderscheid recht krijgt op maatschappelijke dienstverlening, om hem/haar in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 

Je streeft samen met de collega van de sociale dienst, naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Je zal de cliënten die je zijn toevertrouwd op hun maat materieel, administratief en/of psycho-sociaal begeleiden en ondersteunen, met als doel een menswaardig bestaan en maatschappelijke integratie te waarborgen.

Profiel

Je hebt een bachelordiploma sociaal agogisch werk (met de titel van maatschappelijk assistent) of een bachelordiploma sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Je bent op heden tewerkgesteld als maatschappelijk werker en hebt al minstens één jaar ervaring met alle vormen en toepassingen van maatschappelijk werk vanuit een OCMW.

Jobgerelateerde competenties

 • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen. De persoon gericht doorverwijzen naar bevoegde organisaties.
 • Onderzoeken van de hulpaanvragen overeenkomstig de richtlijnen van de dienst.
 • Verstrekken van alle nodige documentatie, inlichtingen en raadgevingen.
 • Voeren van sociaal onderzoek en opstarten van psychosociale begeleiding en/of financiële begeleiding van al wie zich aanmeldt en een specifieke vraag stelt en/of zich in een noodsituatie bevindt. De financiële begeleiding kan leiden tot budgetbeheer.
 • Ondersteunen en coördineren van de zorg- en hulpverlening rond de cliënt.
 • Verzorgen van permanenties tijdens de kantooruren, aanwezigheid op zitdagen en voeren van intakegesprekken met de cliënten die zich aanbieden op de sociale dienst; de nodige tijd ter beschikking stellen van cliënten en dit zowel in het eigen OCMW als bij externe bezoeken.
 • Nauwkeurig en stipt de beslissingen van het Bijzonder Comité, het Vast Bureau en van de Raad afhandelen.
 • Professioneel samenwerken met de contactpersonen van externe instanties en actief deelnemen aan samenwerkingsinitiatieven in opdracht van de dienst.
 • (Mede)verantwoordelijk zijn voor het tijdig en correct verwerken en indienen van de nodige gegevens voor de subsidiërende instanties.
 • Collegiaal samenwerken en overleg plegen, zowel binnen de eigen dienst als de andere interne diensten.
 • Opstarten, helpen opzetten en steunen van nieuwe projecten en initiatieven.

Persoonsgebonden competenties

 • Integer zijn
 • Zelfstandig en probleemoplossend kunnen werken
 • Contactvaardig, klantgericht en vasthoudend zijn

Aanbod

We zijn op zoek naar een bijkomend maatschappelijk werker, 4/5 prestaties (30,4u) contract onbepaalde duur, ingaand op 1 januari 2022.

Barema B1-B3, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Plaats tewerkstelling

OCMW VLETEREN Veurnestraat 4a te 8640 VLETEREN

Waar en hoe solliciteren?

De vacante betrekking wordt ingevuld via een procedure van externe personeelsmobiliteit.

Via e-mail: directeur@vleteren.be

Contact: Mevr. Nele Vanderhaeghe, algemeen directeur

Solliciteren kan tot en met donderdag 25 november via mail met CV, motivatiebrief én aanstellingsbewijs huidige tewerkstelling naar directeur@vleteren.be