Vacature specialist brandpreventie (m/v)

  • 30 oktober 2020

Specialist Brandpreventie (m/v) (1x)

Open tot 30 / 11 / 2020

Brandweerwesthoek is op zoek naar 1 administratieve specialist brandpreventie voor de zonale administratie niveau A1a-A2a in contractueel dienstverband met een voltijds (38u/week) contract voor onbepaalde duur.

Functieomschrijving

De specialist brandpreventie werkt op een beheersmatig niveau. Hij speelt een rol bij vergunningverlening, voert brandveiligheid inspecties uit en geeft voorlichting over de inhoud van zijn vakgebied. Hierbij maakt hij gebruik van relevante wetten en regelingen betreffende de brandpreventie. Vaak functioneert hij zelfstandig binnen diverse teams.

Bekijk HIER de volledige functieomschrijving.

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden

Houder zijn van een diploma op masterniveau, bij voorkeur in een technische richting

Bij voorkeur houder zijn van een brevet technicus brandvoorkoming of gelijkwaardig of bereid zijn om dit te behalen na aanwerving.

Selectieprocedure

Een vergelijkende selectieprocedure die bestaat uit volgende proeven:

Een eliminerend assessment uitgevoerd door een extern selectiebureau (8 december 2020). Enkel kandidaten die de vermelding “geschikt” krijgen mogen meedoen aan de mondelinge proef.

Mondelinge proef waar er gepeild wordt naar de motivatie en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone. (17 december 2020)

 

De kandidaten worden als geslaagd beschouwd indien zij slagen in het eliminerende assessment en meer dan 50% behalen in de mondeling proef. De best gerangschikte kandidaat wordt op juryadvies voorgedragen aan het zonecollege en de zoneraad. De overige geslaagde kandidaten worden in volgorde van hun resultaat op de wervingsreserve geplaatst.

Ons aanbod

Een voltijds contract van onbepaalde duur volgens de overheidsbarema’s aangevuld met:

 

Maaltijdcheques

Fietsvergoeding

Tussenkomst openbaar vervoer

Vergoeding woon-werkverkeer

Hospitalisatieverzekering

2de pensioenpijler

Relevante ervaring uit de privésector en/of als zelfstandige: max. 10j. meeneembaar voor geldelijke anciënniteit.

Interesse?

Voor meer informatie contacteer de personeelsdienst op 058 60 39 00 of per mail personeelsdienst@brandweerwesthoek.be

 

De kandidaturen worden ten laatste op 30 november 2020 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, bij voorkeur via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be of per post naar Zeelaan 37, 8670 Koksijde en omvatten

 

een sollicitatiebrief,

een volledig en recent C.V.,

een recent (< 3 maanden op 30 november 2020) uittreksel uit het strafregister (model 1),

een kopie van het gevraagde diploma,

eventuele extra attesten die een meerwaarde zijn voor het uitoefenen van deze functie.

 

Opgelet! Kandidaturen die niet alle documenten hebben bezorgd op 30 november 2020 worden niet weerhouden.