Vacature zonecommandant Brandweer Westhoek

 • 9 oktober 2020

Open tot 02 / 11 / 2020

 

Brandweer Westhoek gaat over tot de aanwerving van een zonecommandant (m/v). Dit betreft een mandaatfunctie in voltijds verband voor de duur van 6 jaar en is eenmalig verlengbaar.

 

Functieomschrijving

De zonecommandant is de eindverantwoordelijke voor de leiding, de organisatie en het beheer van Brandweer Westhoek.

Als zonecommandant ben je belast met het strategisch beleid op inhoudelijk en uitvoerend vlak, onder leiding van de zoneraad, het zonecollege en de voorzitter.

U vertegenwoordigt de hulpverleningszone ten aanzien van interne en externe stakeholders. De zonecommandant is tevens operationeel inzetbaar en verzekert de strategische coördinatie in noodsituaties.

 

Profiel

Voor meer details over de selectieprocedure en de voorwaarden, bekijk hier de infobrochure

 

U hebt grondige kennis van managementtechnieken (prestatiemeetsystemen, vergadertechnieken, aansturing en motivatie, communicatietechnieken), functionele kennis van financieel beheer, logistiek, ICT en personeelsbeheer. U kent de operationele technieken, de overige hulpdiensten, hun middelen en  bevoegdheden. Daarnaast bent u vertrouwd met de werking van de overheid, reglementering en recht. Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet u aan de onderstaande formele deelnemingsvoorwaarden:

 

 • Een nuttige ervaring hebben in een operationele functie binnen de civiele veiligheid en minstens 5 jaar in een managementfunctie;
 • Minstens de graad van Kapitein hebben.

 

Enkel de operationele leden, die geen stagiair zijn, van een zone of van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zich kandidaat stellen.

De selectievoorwaarden kunt u steeds raadplegen in het KB van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een  hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie en laatst gewijzigd in het KB van 30 augustus 2016.

 

Selectieprocedure

Voor meer details over de selectieprocedure en de voorwaarden, bekijk hier de infobrochure

 

Ons aanbod

 • Aanstelling als zonecommandant bij mandaatfunctie voor een hernieuwbare periode van zes jaar;
  • Als beroepspersoneelslid heeft een aanstelling als zonecommandant een ambtshalve en definitieve mobiliteit tot gevolg;
  • Als vrijwillig lid heeft een aanstelling als zonecommandant een tijdelijke professionalisering (door mobiliteit) tot gevolg voor een hernieuwbare periode van zes jaar. Na het beëindigen van het mandaat kan de professionalisering definitief worden onder bepaalde voorwaarden;
 • U ontvangt een basiswedde in functie van uw graad overeenkomstig het KB van 19 april 2014 houdende de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszone;
 • U ontvangt een mandaattoelage overeenkomstig de bepalingen van het KB van 10 juni 2014 tot vastlegging van de mandaattoelage van de commandant van
  een hulpverleningszone en van de grenzen van de vergoeding van de bijzonder rekenplichtige.

 

Interesse?

Voor meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, selectieprocedure en functiebeschrijving, bekijk hier de infobrochure of mail naar personeelsdienst@brandweerwesthoek.be

 

 • De kandidaturen kunnen, per e-mail, gericht worden aan de voorzitter van Brandweer Westhoek, ter attentie van burgemeester Emmily Talpe, via het e-mailadres: sollicitaties@brandweerwesthoek.be;
 • De kandidaturen kunnen, per aangetekend schrijven, gericht worden aan de voorzitter van Brandweer Westhoek, ter attentie van burgemeester Emmily Talpe, Zeelaan 37 te 8670 Koksijde;
 • De kandidaturen kunnen persoonlijk worden afgegeven op de personeelsdienst van Brandweer Westhoek, Robert Vandammestraat 100 te 8670 Koksijde.

 

De datumstempel van de brief, datum van verzending van de e-mail of datum van afgifte op de personeelsdienst is bepalend.

De uiterste datum van kandidaatstelling is maandag 2 november 2020. Op straffe van onontvankelijkheid bestaat een volledige kandidatuur uit volgende documenten:

 

 • een motivatiebrief;
 • een uitgebreid CV, waarin onder meer de titels en verdiensten worden beschreven;
 • een managementproject voor Brandweer Westhoek, opgesteld zoals beschreven in deze infobrochure.