Verdeling mondmaskers thuiszorg

  • 25 maart 2020

De levering van de mondmaskers aan de thuisverpleegkundigen (ook de zelfstandige) zal gebeuren binnen hun beroepsverenging. Dit gebeurt niet via de hulpverleningszone. 

- Met de grote diensten voor thuisverpleging (zoals het Wit-Gele Kruis) en gezinszorg (zoals Familiehulp) is afgesproken dat zij zelf hun voorraad kunnen afhalen in Peutie. 

- De verdeling van mondmaskers aan de zelfstandige thuisverpleging zal gebeuren door de verenigingen van thuisverpleegkundigen, gecoördineerd door het Nederlandstalig Platform van Thuisverpleegkundigen (NPTV). Het is wel belangrijk dat de verpleegkundigen in kwestie geregistreerd zijn. Indien ze lid zijn van een beroepsvereniging of aangesloten bij het NPTV zou dit normaal automatisch moeten gebeuren. Zoniet zouden zij zich nog moeten registreren (registratie- en contactformulier op website https://www.nptv.be/). Ze kunnen zich met concrete vragen best wenden tot hun secretariaat: info@nptv.be.