Jeugdraad

Wat?

De Vleterse jeugdraad is een adviesorgaan over alles wat de jongeren het jeugdwerk kan aanbelangen. Het is de officiële spreekbuis voor zowel jongeren als jeugdverenigingen naar het gemeentebestuur toe.

De Jeugdraad geeft advies, op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging. Ze probeert zo om jongeren te betrekken bij het beleid in de gemeente. De onderwerpen voor dit advies zijn heel ruim en kunnen gaan over zowel jeugdlokalen, infrastructuur als over subsidies, reglementen, fuifruimte, speelbossen,… enz. Verder kan de Jeugdraad ook verschillende activiteiten, vormingen en acties aanbieden aan hun doelgroep. Dit gebeurt op zelfstandige basis of in samenwerking met andere raden, verenigingen, vzw’s of losse jongeren.

Leden:

Voorzitter: Jo Decruy
Penningmeester: Sofie Sampers (KLJ Vleteren)
Secretaris: Robin Paesschesoone (jeugdconsulent)

Leden:
Sarah Castryck (Chiro Pimpernel)
Jelle Vermeulen (Chiro Pimpernel)
Evert Feys (KSA Globetrotters)
Silke Jooren (KSA Globetrotters)
Seppe Geldof (KLJ Vleteren)

 

Dienst Jeugd en Sport
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
België
09:00 - 12:00
13:00 - 16:30
09:00 - 12:00
13:00 - 16:30
09:00 - 16:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
13:00 - 16:30
09:00 - 12:00
13:00 - 16:30