Ziek, gekwetst of dood dier gevonden (Ieper)

Vogelopvangcentrum
Opletten dat je gekwetste en (mogelijk) zieke dieren niet aanraakt met de blote handen. Een wild dier behoudt zijn verdedigingsreflexen, ook als het gewond is. Een beet of snavelhouw kan uitmonden in een geïnfecteerde wonde!
Wie een ziek of gekwetst in het wild levend dier vindt, kan contact opnemen met de erkende Vogelopvangcentra in Oostende of Beernem. Deze centra beschikken over de nodige officiële vergunningen om beschermde vogels en andere wilde dieren ter verzorging onder zich te houden. De centrumverantwoordelijke en de meewerkende dierenartsen belasten zich met de verzorging, de revalidatie en het opnieuw vrijlaten van noodlijdende wilde dieren en dit in de beste omstandigheden.

www.vogelopvangcentrum.be 
www.voc-bulskampveld.be

Wie graag als vrijwilliger meehelpt om zieke of gekwetste wilde dieren naar het vogelopvangcentrum te brengen kan contact opnemen met vzw Natuurpunt De Bron. (link naar www.debron.be)

Dode dieren
Opletten dat je dode dieren niet aanraakt met de blote handen. Dit kan immers een risico inhouden voor ziektes.
Wanneer je een dood dier merkt op of langs de openbare weg kan je de technische dienst contacteren.

Mijn huisdier is dood, wat nu?

Je kan met je gestorven gezelschapsdier niet zomaar overal naartoe. Dierlijk afval hoort ook niet bij het restafval. Bij voorkeur komt het dode dier bij een erkende verwerker terecht. Dat kan op verschillende manieren.

  • Via een erkende ophaler (u betaalt dan wel de kosten voor het ophalen). De erkende ophalers per provincie vindt u op de website van OVAM in de lijst ‘Dierlijke Bijproducten’.
  • Door het dier naar een dierenarts te brengen die een milieuvergunning heeft voor het opslaan van dode dieren.
  • U kan het gestorven dier ook zelf naar een dierencrematorium of dierenbegraafplaats brengen. Sommige crematoria komen het dier ook ophalen. De erkende dierencrematoria per provincie vindt u op de website van OVAM in de lijst ‘Dierlijke Bijproducten’.
  • Is uw dier bij de dierenarts gestorven, dan zal de dierenarts het met een erkende ophaler meegeven.

Begraven?
Begraven in de tuin is de minst goede oplossing.
Je mag je dier in elk geval niet in de tuin begraven

  • als het gestorven is door een besmettelijke ziekte
  • als het meer dan 10 kg weegt
  • als de grond klei- of leemachtig is (omdat er dan onvoldoende ontbinding plaatsvindt).

Als u uw dier in de tuin mag begraven, dan

  • moet de put minstens een halve meter diep zijn
  • mag dat niet in een plastic of andere slecht afbreekbare verpakking. Alleen biologisch afbreekbare verpakkingen zijn toegelaten.

Het begraven van krengen of slachtafval op openbaar terrein is verboden.

Dienst Milieu
Kasteelstraat 39
8640 Vleteren
België
057 40 93 28
09:00-12:30
13:30-16:30
09:00-12:30
13:30-16:30
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00-12:30
13:30-16:30
09:00-12:30
13:30-16:30