Gas/elektriciteit

Om te kunnen genieten van aansluiting van gas en/of elektriciteit in je woning moet je op voorhand:

  • beschikken over een aansluiting op het elektriciteit- en/of gasnet via de distributienetbeheerder
  • en een contract afsluiten met een energieleverancier.

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt moet voor gas- en elektriciteitsdistributie een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de distributienerbeheerder en anderzijds de leverancier.
De distributienetbeheerder is eigenaar van de leidingen en installaties.
De energieleveranciers staan in voor het leveren van gas en elektriciteit. Op de markt zijn verschillende leveranciers aanwezig waarmee je een contract kunt afsluiten. Een lijst van alle erkende energieleveranciers in Vlaanderen vind je op www.vreg.be .

Voor vragen in verband met elektriciteit en aardgas (aansluitingen, storingen en defecten, premies,...) neem je best contact op met Fluvius, www.fluvius.be , tel. 078/ 35 35 34 (algemeen), tel. 078 35 35 00 (storingen en defecten), tel. 0800 65 065 (gasreuk), www.fluvius.be (straatlampen).

Op de website van Fluvius kan je een aansluiting op het distributienet voor elektriciteit of gas aanvragen of wijzigen.

Gemeentebestuur Vleteren
Veurnestraat 4
8640 Vleteren
België
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
13:30 - 16:30
Enkel via afspraak
09:00 - 12:30
Enkel via afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Gesloten
Allerzielen
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten